References


Source: Wikipedia []

https://en.wikipedia.org/wiki/Waianae%2C_Hawaii

Waianae, ➭ Hawaii ➭