References


Source: Wikipedia [39097]

https://en.wikipedia.org/wiki/The_New_Georgia_Encyclopedia

The ➭ New ➭ Georgia ➭ Encyclopedia ➭