References


Source: Wikipedia [72532]

https://en.wikipedia.org/wiki/Proto-Polynesian_language

Proto-Polynesian ➭ Language ➭