References


Source: Wikipedia [37061]

https://en.wikipedia.org/wiki/New_Georgia_Encyclopedia

New ➭ Georgia ➭ Encyclopedia ➭