References


Source: Wikipedia [33505]

https://en.wikipedia.org/wiki/Narrows,_Georgia

Narrows, ➭ Georgia ➭