References


Source: Wikipedia [27391]

https://en.wikipedia.org/wiki/Flag_of_Georgia

Flag ➭ Of ➭ Georgia ➭