References


Source: Wikipedia [122285]

https://en.wikipedia.org/wiki/ArenaBowl_XXVII

ArenaBowl ➭ XXVII ➭