References


Source: Wikipedia [190205]

https://en.wikipedia.org/wiki/1926_Miami_hurricane

1926 ➭ Miami ➭ Hurricane ➭