From Wikipedia, the free encyclopedia

Key- (k)= Kane (male/husband)
(w)= wahine (female/wife)
Subjects with bold titles, lavender highlighted, bold box= Direct bloodline
Bold title, bold, grey box= Aunts, uncles, cousins line
Bold title, bold white box= European or American (raised to aliʻi status by marriage or monarch's decree)
Regular name and box= makaʻāinana or untitled foreign subject

Kāneikaiwilani (k)Kanalohanaui (k) Keakealani (w)Ahu-a-ʻI (k) Piʻilani (w) II Moana (k)
Lonoikahaupu (k) Kalanikauleleiaiwi (w)Kauauaʻamahi (k) Keawe II (k) Lonomaʻaikanaka (w)Kauhiahaki (k) Iliki-a-Moana (w)
Keawepoepoe (k)Kanoena (w) Haʻaeamahi (k)Kekelakekeokalani (w) Alapainui (k)Keaka (w) Keeaumoku Nui (k) Kamakaimoku (w) Kaeamamao (k) [i]Kaolanialiʻi (w) [i]
Kameʻeiamoku (k)
Coat of arms of the Kingdom of Hawaii.png
Kamakaʻeheikuli (w) Keōua (k) Kahekili II (k) Kekuiapoiwa II (w)Ikuaʻana (w)Heulu (k) Moana (w) Keaweʻopala (k)Nohomualani (k)
Keaweaheulu (k) Ululani (w)Hakau (w) Kanaʻina (k)Kauwa (w)Eia (k)
Kepoʻokalani (k) [i] Alapai (w) [i] Keohohiwa (w) Keōpūolani (w) Kamehameha I
Crown of Hawaii (Heraldic).svg
Kalaniʻōpuʻu (k) Kānekapōlei (w)Kiʻilaweau (k)Nāhiʻōleʻa (k)Kahoʻowaha II (w)Inaina (w)
Hao (K)Kailipakalua (w)
Kamanawa II (k) [i] Kamokuiki (w) [i] ʻAikanaka (k)Kamaeokalani (w) Kaōleiokū (k)Keoua (w)Luahine (w)Kalaʻimamahu Kaheiheimālie
Kamehameha II
Crown of Hawaii (Heraldic).svg
Kamehameha III
Crown of Hawaii (Heraldic).svg
Kekūanāoʻa (k)Kahalaiʻa
Luanuʻu (k)
Pauahi (w) Kīnaʻu (w) Pākī (k) Kōnia (w) Kanaʻina II Kaʻahumanu III
Kapaʻakea
(1815–1866) [i]
Keohokālole
(1816–1869) [i]
Keʻelikōlani (w) Kamehameha IV
Crown of Hawaii (Heraldic).svg
Kamehameha V
Crown of Hawaii (Heraldic).svg
Kaʻahumanu IV
Crown of Hawaii (Heraldic).svg
Pauahi Bishop (w) Bishop (k) Lunalilo (k)
Crown of Hawaii (Heraldic).svg
Kaliokalani
(1835–1852) [i]
Kalākaua
(1836–1891) [i]
Royal Crown of Hawaii.svg
Kapiʻolani
(1834–1899)
Royal Crown of Hawaii.svg
Liliʻuokalani
(1838–1917) [i]
Royal Crown of Hawaii.svg
Dominis
(1832–1891)
Kaʻiulani
(1842–?) [i]
Kaʻiminaʻauao
(1845–1848) [i]
Cleghorn
(1835–1910)
Likelike
(1851–1887) [i]
Leleiohoku II
(1854–1877) [i]
Kaʻiulani
(1875–1899) [i]

Notes:

  1. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p Genealogy of Liliuokalani, page 400, appendix B, No. 2 Queen of Hawaii, Liliuokalani (1898). Hawaii's Story by Hawaii's Queen. University of Hawaii Press. p.  400. Retrieved 29 September 2016. Kapaakea genealogy.

Initial visibility: currently defaults to autocollapse

To set this template's initial visibility, the |state= parameter may be used:

  • |state=collapsed: {{Kalākaua family tree|state=collapsed}} to show the template collapsed, i.e., hidden apart from its title bar
  • |state=expanded: {{Kalākaua family tree|state=expanded}} to show the template expanded, i.e., fully visible
  • |state=autocollapse: {{Kalākaua family tree|state=autocollapse}}
    • shows the template collapsed to the title bar if there is a {{ navbox}}, a {{ sidebar}}, or some other table on the page with the collapsible attribute
    • shows the template in its expanded state if there are no other collapsible items on the page

If the |state= parameter in the template on this page is not set, the template's initial visibility is taken from the |default= parameter in the Collapsible option template. For the template on this page, that currently evaluates to autocollapse.