From Wikipedia, the free encyclopedia

For other persons with this name, please see Kamanawa II.

Kamanawa
Royal Coat of Arms of the Kingdom of Hawaii.svg
On the left is Kamanawa
Diedc. 1802? [1]: 106 
SpouseKekelaokalani
Kekuʻiapoiwa II
Issue Koahou
Noukana
Amamalua
Peleuli Kekelaokalani
Piʻipiʻi Kalanikaulihiwakama
Father Keawepoepoe
MotherKanoena

Kamanawa (died c. 1802?) was a Hawaiian high chief and early supporter of King Kamehameha I, known as one of the royal Nīʻaupiʻo twins with his brother Kameʻeiamoku. He later became the stepfather of Kamehameha by marrying his mother.

Life

Kamanawa's father was Keawepoepoe.[ citation needed] His mother was Kanoena, sister of his father. [2] His namesake grandnephew Kamanawa II (grandson of his twin) was grandfather of the last two ruling monarchs of the Kingdom. The name ka manawa (sometimes spelled "Ka-manawa") means "the season" in the Hawaiian language. [3]

His first wife was named the High Chiefess Kekelaokalani of Maui, the daughter of his aunt, Queen Kekuiapoiwanui of Maui, by her second marriage to High Chief Kauakahiakua-o-Lono of Maui.[ citation needed] His second wife was Chiefess Kekuʻiapoiwa II, the mother of Kamehameha I. He had three sons: Koahou, Noukana, and Amamalua from his first wife. He also has a daughter Peleuli, who became a consort of King Kamehameha, [4] by his first wife and a daughter Piʻipiʻi Kalanikaulihiwakama by his second wife.

Since his double grandmother Kalanikauleleiaiwi was Kamehameha's great-grandmother, they were half-cousins once removed by blood. However, he was also father-in-law and stepfather to Kamehameha, so was called his uncle.

He probably died around 1802. [1]: 106 

Ancestry

Family tree based on Abraham Fornander's; "An Account of the Polynesian Race" and other works from the author, Queen Liliuokalani's; "Hawaii's Story by Hawaii's Queen", Samuel Mānaiakalani Kamakau's; "Ruling Chiefs of Hawaii" and other works by the author, John Papa ʻĪʻī's; "Fragments of Hawaiian History", Edith Kawelohea McKinzie's; "Hawaiian Genealogies: Extracted from Hawaiian Language Newspapers, Vol. I & II", Kanalu G. Terry Young's; "Rethinking the Native Hawaiian Past", Charles Ahlo, Jerry Walker, and Rubellite Kawena Johnson's; "Kamehameha's Children Today", The Hawaiian Historical Society Reports, the genealogies of the Hawaiian Royal families in Kingdom of Hawaii probate, the works of Sheldon Dibble and David Malo as well as the Hawaii State Archive genealogy books.
(k) = Kane (Hawaiian for male or husband). (w) = Wahine (female or wife). Hawaiian genealogies use these as indicators for gender instead of (m) and (f)

Kauihi-a-Hiwa (k)Kueluakawai (w)
Kealohi
kanakamaikai (k)
Kaneiahaka (w)
Kainaaila (k)Kapulauki (w)Kauākahikua
ʻanaʻauakāne (w)
Iwikauikaua (k) Keakamahana (w)
Kauakahilau (k)Kuluina (w)Kāneikaiwilani (k) Keākealaniwahine (w)Kanaloakapulehu (k)Ahu-a-ʻI (k) Piʻilaniwahine (w)
Kamuokaumeheiwa (w)Lonoikahaupu (k) Kalanikauleleiaiwi (w)Kauaua-a-Mahi (k) Keaweʻīkekahi
aliʻiokamoku
(k)
Lonomaʻaikanaka (w)
Kaumeheiwa (k)Kaʻapuwai (w) Keawepoepoe (k)Kūmaʻaikū (w)Kanoena (w) Haʻae-a-mahi (k)Kekelakekeokalani (w) Kalanikeʻeaumoku (k) Kamakaimoku (w) Kalaninuiamamao (k)
Kaeokulani (k) Kamakahelei (w) Kameʻeiamoku (k)Kamakaʻeheikuli (w) Keeaumoku
Pāpaiahiahi
(k)
Nāmāhānaʻi Kaleleokalani (w) Kamanawa (k)Kekelaokalani (w) Kekuʻiapoiwa II (w) Keōua (k) Kalola Pupuka (w) Kalaniʻōpuʻu (k)
Kapuaamohu (w) Kaumualii (k) Kepookalani (k) Alapai Wahine (w) Keohohiwa (w) Kaheiheimālie (w) Namahana Piʻia (w) Peleuli (w) Kamehameha I (k) Kekuiapoiwa Liliha (w) Kīwalaʻō (k)
Kaʻahumanu (w)Kalaʻimamahu (k)Kahōʻanokū Kīnaʻu (k) Wahinepio (w)Palila Nohomualani (k) Moana (w) Keōpūolani (w)
Kinoiki Kekaulike (w) Kūhiō Kalanianaʻole (k) Kealiʻiahonui (k) Kekauʻōnohi (w) Levi Haʻalelea (k)Eia (k)Kauwā (w)
Kamanawa II (k)
( c. 1785 – October 20, 1840) [i]
Kamokuiki (w)
(died 1840) [ii]
ʻAikanaka (k)
(died 1837) [iii]
Kamaʻeokalani (w)Iʻahuʻula (w)Naihekukui (k)
Kapaakea (k)
(1815 – November 13, 1866) [iv]
Keohokālole (w)
(died April 6, 1869) [v]
Kekāuluohi (w)
( c. 1794 [vi] – June 7, 1845 [vii])
Charles Kanaʻina (k)
(May 4, 1798 – March 13, 1877)
Kamāmalu (w)
( c. 1802–1824)
Kamehameha II (k)
( c. 1797 – July 14, 1824)
Kīnaʻu (w)
( c. 1805 – April 4, 1839)
Kekūanāoʻa (k)
( c. 1791 – November 24, 1868)
Kamehameha III (k)
(March 17, 1814 – December 15, 1854)
Kalama (w)
(1817–September 20, 1870)
Kapiʻolani (w)
(December 31, 1834 – June 24, 1899)
Kalākaua (k)
(November 16, 1836 – January 20, 1891)
Liliʻuokalani (w)
(September 2, 1838 – November 11, 1917)
John Owen Dominis (k)
(March 10, 1832 – August 23, 1891)
Lunalilo (k)
(January 31, 1835 – February 3, 1874)

Notes:

 1. ^ Forbes-1998-p. 256
  "Twelve days after the first Hawaiian Constitution was signed, a chief, Kamanawa II, grandfather of future monarchs David Kalakaua and Lydia Makaeha Liliuokalani, was hung for the murder of his wife. The method used was poison, and after a trial by jury, Kamanawa and Lonoapuakau (spelled Lonopuakau in title), captain of the Hawaiian vessel Hooikaika, were convicted. The sentence of death was set by the premier (Kekauluohi) and agreed upon by the king only after a long consultation with Commander Charles Wilkes of the United States Exploring Expedition. This is the printed order setting the date of execution for October 20, 1840." [α]
 2. ^ Yalom-2008-p. 241
  "Kamokuiki Died 1840" [β]
 3. ^ Andrews-1865-p. 557
  "1837. Aikanaka died." [γ]
 4. ^ Forbes-1998-p. 428
  "[Caesar Kapaakea] He died in Honolulu on November 13, 1866" [δ]
 5. ^ Stauffer-2004-p. 61
  "[Keohokālole] died in Hilo on April 6, 1869." [ε]
 6. ^ Kamehiro-2009- p. 61
  "High Chiefess Kekāuluohi (ca. 1794–1845), premier, wife of Kamehameha I, and mother of King Lunalilo, built her house at this site, on the premises known as Pohukaina" [ζ]
 7. ^ Kam - 2017- p.205
  "Hawaiian Gazette lists “Kekauluohi, Mother of Lunalilo, died June 7, 1845." [η]
 1. ^ David W. Forbes (1998). Hawaiian National Bibliography 1780-1900: 1831-1850. University of Hawaii Press. pp. 256–. ISBN  978-0-8248-2379-5.
 2. ^ Marilyn Yalom (2008). The American Resting Place: 400 Years of History Through Our Cemeteries and Burial Grounds. Houghton Mifflin Harcourt. pp. 241–. ISBN  978-0-547-34543-7.
 3. ^ Lorrin Andrews (1865). A Dictionary of the Hawaiian Language: To which is Appended an English-Hawaiian Vocabulary and a Chronological Table of Remarkable Events. H. M. Whitney. ASIN  B00AGZPHNE.
 4. ^ Forbes, David W. (1998). Hawaiian National Bibliography, Vol 3: 1851-1880. University of Hawaii Press. ISBN  978-0-8248-2503-4.
 5. ^ Robert H. Stauffer (2004). Kahana: How the Land Was Lost. University of Hawaii Press. ISBN  978-0-8248-2590-4.
 6. ^ Kamehiro, Stacy L. (2009). The Arts of Kingship: Hawaiian Art and National Culture of the Kal?kaua Era. University of Hawaii Press. ISBN  978-0-8248-3263-6.
 7. ^ Kam, Ralph Thomas (2017). Death Rites and Hawaiian Royalty: Funerary Practices in the Kamehameha and Kalakaua Dynasties, 1819-1953. McFarland. ISBN  978-1-4766-6846-8.

References

 1. ^ a b Kameʻeleihiwa, Lilikalā (1992). Native Land and Foreign Desires. Bishop Museum Press. ISBN  0-930897-59-5.
 2. ^ McKinzie, Edith Kawelohea (1986). Edith Kawelohea McKinzie; Ishmael W. Stagner (eds.). Hawaiian genealogies: extracted from Hawaiian language newspapers. ISBN  9780939154371.
 3. ^ Pukui and Elbert (2003). "lookup of manawa". on Hawaiian dictionary. Ulukau, the Hawaiian Electronic Library, University of Hawaii. Archived from the original on 2012-07-16. Retrieved 2009-12-26.
 4. ^ Henry Soszynski. "Kamanawa I". web page on "Rootsweb". Archived from the original on 2012-10-24. Retrieved 2009-12-26.

External links