PhotosBiographyFacebookTwitter

From Wikipedia, the free encyclopedia
Anna Kaʻiulani
Born1842
Honolulu, Oʻahu, Kingdom of Hawaii
House Kalākaua
Father Caesar Kapaʻakea
Mother Analea Keohokālole

Anna Kaʻiulani (1842–?) was a noble member of the House of Kalākaua during the Kingdom of Hawaii. Two of her siblings became ruling monarchs.

Life

She was born in 1842 to the High Chiefess Analea Keohokālole and the High Chief Caesar Kapaʻakea. She was a younger sister of James Kaliokalani, David Kalākaua, and Lydia Kamakaʻeha, and the older sister of Kaʻiminaʻauao, Miriam K. Likelike and William Pitt Leleiohoku II. The name Kaʻiulani translates from the Hawaiian language as The Royal Sacred One.

She was, according to Hawaiian tradition of hānai, adopted by the Princess Kekauʻōnohi, who was the granddaughter of Kamehameha I, the royal governor of the island of Kauaʻi and foster mother of Abigail Maheha. [1]: 400–403 

She died young.[ citation needed] Her niece, Victoria Kaʻiulani (who shared her Hawaiian name) became Hawaii's crown princess but died aged twenty-three.

She is not buried at the Royal Mausoleum at Mauna ʻAla in the Nuʻuanu Valley with her siblings and parents. [2]

Ancestry

Key- (k)= Kane (male/husband)
(w)= wahine (female/wife)
Subjects with bold titles, lavender highlighted, bold box= Direct bloodline
Bold title, bold, grey box= Aunts, uncles, cousins line
Bold title, bold white box= European or American (raised to aliʻi status by marriage or monarch's decree)
Regular name and box= makaʻāinana or untitled foreign subject

Kāneikaiwilani (k)Kanalohanaui (k) Keakealani (w)Ahu-a-ʻI (k) Piʻilani (w) II Moana (k)
Lonoikahaupu (k) Kalanikauleleiaiwi (w)Kauauaʻamahi (k) Keawe II (k) Lonomaʻaikanaka (w)Kauhiahaki (k) Iliki-a-Moana (w)
Keawepoepoe (k)Kanoena (w) Haʻaeamahi (k)Kekelakekeokalani (w) Alapainui (k)Keaka (w) Keeaumoku Nui (k) Kamakaimoku (w) Kaeamamao (k) [i]Kaolanialiʻi (w) [i]
Kameʻeiamoku (k)
Coat of arms of the Kingdom of Hawaii.png
Kamakaʻeheikuli (w) Keōua (k) Kahekili II (k) Kekuiapoiwa II (w)Ikuaʻana (w)Heulu (k) Moana (w) Keaweʻopala (k)Nohomualani (k)
Keaweaheulu (k) Ululani (w)Hakau (w) Kanaʻina (k)Kauwa (w)Eia (k)
Kepoʻokalani (k) [i] Alapai (w) [i] Keohohiwa (w) Keōpūolani (w) Kamehameha I
Crown of Hawaii (Heraldic).svg
Kalaniʻōpuʻu (k) Kānekapōlei (w)Kiʻilaweau (k)Nāhiʻōleʻa (k)Kahoʻowaha II (w)Inaina (w)
Hao (K)Kailipakalua (w)
Kamanawa II (k) [i] Kamokuiki (w) [i] ʻAikanaka (k)Kamaeokalani (w) Kaōleiokū (k)Keoua (w)Luahine (w)Kalaʻimamahu Kaheiheimālie
Kamehameha II
Crown of Hawaii (Heraldic).svg
Kamehameha III
Crown of Hawaii (Heraldic).svg
Kekūanāoʻa (k)Kahalaiʻa
Luanuʻu (k)
Pauahi (w) Kīnaʻu (w) Pākī (k) Kōnia (w) Kanaʻina II Kaʻahumanu III
Kapaʻakea
(1815–1866) [i]
Keohokālole
(1816–1869) [i]
Keʻelikōlani (w) Kamehameha IV
Crown of Hawaii (Heraldic).svg
Kamehameha V
Crown of Hawaii (Heraldic).svg
Kaʻahumanu IV
Crown of Hawaii (Heraldic).svg
Pauahi Bishop (w) Bishop (k) Lunalilo (k)
Crown of Hawaii (Heraldic).svg
Kaliokalani
(1835–1852) [i]
Kalākaua
(1836–1891) [i]
Royal Crown of Hawaii.svg
Kapiʻolani
(1834–1899)
Royal Crown of Hawaii.svg
Liliʻuokalani
(1838–1917) [i]
Royal Crown of Hawaii.svg
Dominis
(1832–1891)
Kaʻiulani
(1842–?) [i]
Kaʻiminaʻauao
(1845–1848) [i]
Cleghorn
(1835–1910)
Likelike
(1851–1887) [i]
Leleiohoku II
(1854–1877) [i]
Kaʻiulani
(1875–1899) [i]

Notes:

  1. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p Genealogy of Liliuokalani, page 400, appendix B, No. 2 Queen of Hawaii, Liliuokalani (1898). Hawaii's Story by Hawaii's Queen. University of Hawaii Press. p.  400. Retrieved 29 September 2016. Kapaakea genealogy.

References

  1. ^ Liliʻuokalani (Queen of Hawaii) (July 25, 2007) [1898]. Hawaii's story by Hawaii's queen, Liliuokalani. Lee and Shepard, reprinted by Kessinger Publishing, LLC. ISBN  978-0-548-22265-2.
  2. ^ Kam 2017, pp. 192–196.